My Profile

รูปของ แอมป์บูด (พี่น้องลูกชิ้น)
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • นามแฝง: แอมป์บูด (พี่น้องลูกชิ้น)
  • เพศ: หญิง
  • ปีเกิด: 17 กุมภาพันธ์ 2538
 

  • เล่าเรื่องตัวเอง:
  • สิ่งที่ชอบ:
  • สิ่งที่ไม่ชอบ:
 

My Dog


<< กลับหน้าหลัก Family