My Profile

รูปของ B_VER
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
 • นามแฝง: B_VER
 • เพศ: ชาย
 • ปีเกิด: 18 พฤศจิกายน 2517
 

 • เล่าเรื่องตัวเอง:
  -
 • สิ่งที่ชอบ:
 • สิ่งที่ไม่ชอบ:
  -
 

My Dog

 • SUMOSUMO

<< กลับหน้าหลัก Family