My Profile

รูปของ Mask-Kara
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
 • นามแฝง: Mask-Kara
 • เพศ: หญิง
 • ปีเกิด: 15 มกราคม 2526
 

 • เล่าเรื่องตัวเอง:
  -
 • สิ่งที่ชอบ:
  -
 • สิ่งที่ไม่ชอบ:
  -
 

My Dog

 • Mask-KaraMask-Kara

<< กลับหน้าหลัก Family