What's up

ยินดีต้อนรับสุ่บ้านใหม่ของผมนะฮับ ผมเป็นไซบีเรียน ที่ถุกแม่อุ้มมาจาก จตุจักร มาแรกๆก็ป่วยบ่อย แต่แม่ประคบประหงมซะจนผมหาย และก็ค่อนข้างจะหยิ่งมาก -__-แต่ผมรักคนแปลกหน้าทุกคนที่มาเยี่ยมผมนะ กระโดดเกาะเขาทุกคนเลย!!แล้วมาทักทายผมบ่อยๆนะฮับ!

  


New Update


  1. [Blog] 16 กรกฏาคม 2553
      โพสต์ก่อนหน้า


      เพื่อนทั้งหมด17 คน


      ดูเพื่อนทั้งหมด