What's up

ยินดีต้อนรับค่ะ....
....เราใช้ชื่อว่า Citar นะค่ะ...เราเลี้ยงน้องหมา 3 ขา พันธุ์

ปอมเมอเรเนียน (Pomeranian)  ชื่อน้องเป้ ค่ะ ^^New Update


  1. [Blog] 29 มิถุนายน 2559
      โพสต์ก่อนหน้า


      เพื่อนทั้งหมด4 คน


      ดูเพื่อนทั้งหมด