What's up

   

the Cocker Spaniel "Pug & PatongKo"  with Love and care's binding our heart.
  
อย่าลืม !!!   ติดตามเรื่องราวน่ารักๆของสองพ่อลูกด้วยนะค่ะ

add มาเป็นเพื่อนกับสองพ่อลูกได้ที่ http://www.facebook.com/PTGCockerSpaniel  


 

 


New Update


  1. [Blog] 9 กุมภาพันธ์ 2558
      โพสต์ก่อนหน้า


      เพื่อนทั้งหมด176 คน


      ดูเพื่อนทั้งหมด