My Profile

รูปของ FabemFame
 • จังหวัด: เชียงใหม่
 • นามแฝง: FabemFame
 • เพศ: หญิง
 • ปีเกิด: 8 กรกฏาคม 2536
 

 • เล่าเรื่องตัวเอง:
  Love me , Love my dogs ^^
 • สิ่งที่ชอบ:
 • สิ่งที่ไม่ชอบ:
  -
 

My Dog

 • ZimbaZimba

<< กลับหน้าหลัก Family