[กลับหน้าหลัก]

Blog

  [ Blog ] 3 มิถุนายน 2558

สรรหามาเล่า....ตอนที่ 75
ความสำคัญของสารอาหารในช่วงที่แม่สุนัขตั้งครรภ์
หมวดหมู่:
Tag: พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์
ชอบ  (0) , View: 448, Comment: 0

สรรหามาเล่าตอนที่…75

ความสำคัญของสารอาหารในช่วงที่แม่สุนัขตั้งครรภ์

เราทุกคนตระหนักว่าการมีภาวะโภชนาการที่ดีและการดูแลที่ดีก่อนคลอด  ทำให้เรามั่นใจว่าทารกที่คลอดจะมีสุขภาพดี  เช่นเดียวกับที่เราปรารถนาให้ลูกสุนัขตัวน้อยที่จะคลอดออกมามีสุขภาพที่ดี     เมื่อเราจะทำการผสมสุนัข ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสภาวะการขาดสารอาหารของแม่สุนัขตั้งแต่ก่อนการผสมพันธุ์ไปจนถึงช่วงคลอดซึ่งจะมีความสำคัญต่อสุขภาพของทั้งแม่และลูกสุนัข    การดูแลและการให้อาหารที่เหมาะสมแก่แม่สุนัข  ควรเริ่มต้นเป็นเวลานานก่อนที่จะได้รับการผสมจริงและต่อเนื่องไปกระทั่งแม่สุนัขคลอด หากคุณตัดสินใจที่จะให้สุนัขได้ผสมพันธุ์  ต้องมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่เพื่อให้แน่ใจว่าแม่สุนัขมีสุขภาพดีและปราศจากความผิดปกติทางกายภาพใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือการคลอด นอกจากนี้ควรตรวจโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกสุนัข  มีการรักษาปรสิตภายในและภายนอกที่อาจทำให้แม่สุนัขสุขภาพแย่ลงหรืออาจถูกถ่ายทอดไปยังลูกสุนัข นอกจากนี้แม่สุนัขควรจะได้รับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมตามที่กำหนดภายใต้คำแนะนำของสัตว์แพทย์

โภชนาการสัตว์แพทย์เชื่อว่าสภาวะขาดสารอาหารของแม่พันธุ์ทั้งก่อนและในระหว่างการตั้งครรภ์เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตายของลูกสุนัขแรกเกิดประมาณร้อยละ20-30  เนื่องจากในระหว่างที่ตั้งครรภ์แม่สุนัขจะมีความต้องการทางโภชนาการมากกว่าภาวะปกติ  โดยทั่วไปสุนัขที่ตั้งครรภ์จะดึงสารอาหารที่สะสมอยู่ในร่างกายมาใช้  เมื่อขาดสารอาหารจะไม่มีโปรตีนวิตามินแร่ธาตุและพลังงานที่จะส่งเสริมให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์   ภาวะขาดสารอาหารเป็นผลมาจากการกินอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณสารอาหารที่ไม่สมดุล หรือปริมาณของอาหารที่ดีมีคุณภาพไม่เพียงพอ  ซึ่งภาวะนี้ อาจจะเป็นอันตรายมากที่สุดอีกประการหนึ่งระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการทางโภชนาการเพิ่มขึ้นอย่างมาก  การให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทำให้สุขภาพบกพร่องทางร่างกายของทั้งแม่และลูกสุนัข  เกิดการพัฒนาของเต้านมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้คุณภาพและปริมาณของนมและนมน้ำเหลืองลดลง   การขาดอาหารในระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของแม่และลูกสุนัข
หลาย ๆ ครั้งที่ภาวะการขาดสารอาหารของสุนัขไม่แสดงให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งสายเกินไป  แม่สุนัขจะผอมมากหลังคลอดเมื่อมีกล้ามเนื้อและไขมันสำรองในร่างกายน้อยไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการให้นม  ลูกสุนัขอาจเกิด "ภาวะซีด" โดยสุนัขจะอ่อนแอ ร้องไห้บ่อย การรับประทานอาหารไม่ดี การย่อยอาหารไม่ดี ภาวะเหล่านี้จะทำให้ลูกสนัขตายเร็ว   ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าแม่พันธุ์มีภาวะโภชนาการที่ดีก่อนที่จะผสมพันธุ์สัตวแพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อดูว่าสุนัขเป็นโรคโลหิตจางหรือมีโปรตีนในเลือดต่ำหรือไม่  หากพบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจะแสดงถึงภาวะการขาดสารอาหาร และควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะมีการผสมพันธุ์

ความสำคัญของสารอาหารเมื่อสุนัขตั้งครรภ์
                เมื่อสุนัขตั้งครรภ์ควรจะได้รับอาหารที่มีคุณภาพสูงและมีความสมดุลของสารอาหารตลอดการตั้งครรภ์ แม้ว่าความต้องการทางโภชนาการสุนัขตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์   เราควรเลือกใช้อาหารที่มีโปรตีนอย่างน้อยร้อยละ 29 และไขมันร้อยละ 17   คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้ปริมาณสูงของและปริมาณใยต่ำซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากต้องให้แน่ใจว่าสุนัขจะได้รับปริมาณพลังงานที่เพียงพอและเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  ในการตั้งครรภ์ช่วงปลาย ปริมาณของแคลเซี่ยมระหว่าง 1 และร้อยละ 1.8และฟอสฟอรัส ระหว่าง 0.8 และร้อยละ 1.6 เป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำนมเพื่อให้สร้างกระดูกลูกได้อย่างสมบูรณ์
                ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น เนื้อ นม วิตามินและแร่ธาตุ ไม่แนะนำให้ในปริมาณที่มากเกินไป  เนื่องจากแคลเซียมหรือวิตามินดีสามารถก่อให้เกิดการกลายเป็นหินปูนเกาะเนื้อเยื่ออ่อนของทารกในครรภ์ได้   แม้ว่าการให้นมต้องใช้แคลเซียมเสริมในปริมาณที่สูงแต่การให้แคลเซียมในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ได้ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมในระหว่างการให้นมลูก   การทานอาหารเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สามารถลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตของอาหารและสามารถลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในขณะคลอดได้  อาหารมีคุณภาพสูงและมีความสมดุลมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกสุนัข    อาหารที่ให้แม่สุนัขในช่วงห้าถึงหกสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มมากขึ้น(สูงสุดร้อยละ 10)  เพราะน้อยกว่าร้อยละ 30 ของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์แรก แต่การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่สามถึงสี่ของการตั้งครรภ์   ความอยากอาหารของแม่สุนัขจะลดลงในช่วงปลายการตั้งครรภ์เนื่องจากอาการท้องอืด  การกินอาหารบ่อยมากขึ้นช่วยรักษาปริมาณสารอาหารในช่วงเวลาที่สำคัญนี้  ควรจะได้รับอาหารอย่างน้อยวันละสองครั้ง

ปริมาณอาหารและน้ำหนักตัวที่หเมาะสม

-ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะผสมพันธุ์ควรจะเปลี่ยนอาหาร (ถ้าจำเป็น)  ให้เป็นอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายสูงจากสัตว์ประมาณ 30% และไขมัน 20% ส่วนไขมันควรจะมีความสมดุลของปริมาณกรดไขมัน โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 3 ในอัตรส่วน 5:1 ถึง 10:1

-ช่วง 4 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์  แม่สุนัขควรได้รับอาหารดังกล่าวข้างต้น  อาจจะสังเกตเห็นความอยากอาหารเพิ่มขึ้นในแม่สุนัขที่ประมาณ 3 สัปดาห์หลังการผสมพันธุ์  แต่ไม่ได้หมายความว่าเราให้อาหารน้อยเกินไป  ในช่วงเวลาการฝังตัวอ่อนนี้อาจก่อให้เกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้น  ช่วงนี้ต้องระวังไม่ให้สุนัขเกิดความเครียดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์

-ประมาณ 5 สัปดาห์หลังการผสมพันธุ์  การกินอาหารของสุนัขที่ควรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อให้เกิดการสะสมพลังงานเพิ่มขึ้น 50% ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ 6  ตัวอย่างเช่น  ถ้าบริโภคแคลอรี่ 1,000 / วัน  ช่วงปลายสัปดาห์ที่ 6 ควรจะบริโภคประมาณ 1,500 แคลอรี่ / วัน

-เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูแลแม่สุนัขอย่างใกล้ชิดในช่วงของการตั้งครรภ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำหนักตัวที่เพียงพอ เราไม่สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของน้ำหนักสุนัขที่ควรเพิ่มขึ้นได้   เนื่องจากจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละสายพันธุ์  สุนัขพันธุ์ใหญ่เหมือนกันตัวอย่างเช่น  โกลเด้นจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเยอรมันเชฟเฟิร์ดโดยเฉลี่ย  เพราะรีทีฟเวอร์มักจะให้กำเนิดลูกครอกใหญ่  แต่โดยทั่วเรามักกำหนดเป้าหมายการเพิ่มน้ำหนักเป็น 25% ในตอนท้ายของสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 56) หลังการผสม

                ถ้าท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และอยากมีเพื่อนที่เลี้ยงสุนัขด้วยกันคอยให้คำปรึกษาขอเชิญที่ http://www.greencornerlabradors.com หรือ http://www.labrador-thailand.com คลิกเข้าไปที่เว็บบอร์ดWE LOVE LABRADOR CLUBคุณจะได้เข้าถึงบ้านอันอบอุ่นและเป็นมิตรของพวกเราชาว ลาบราดอร์ หรือ โทรมาที่ 086-3665400 Line ID: greencorner และมาแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Greencorner-Labrador-Thailand-66-86-3665400/622952557806200

สรรหามาเล่า....ตอนที่ 75
ความสำคัญของสารอาหารในช่วงที่แม่สุนัขตั้งครรภ์
Tag: พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์
ชอบ  (0) , View: 448, Comment: 0


Blog ถัดไป »« Blog ก่อนหน้า

กล่องแสดงความคิดเห็น กับกลุ่มเพื่อนที่รักสุนัขทุกท่าน ที่นี่ที่เดียว Dogilike.com

ผู้เยี่ยมชม < Login here! >
ชื่อ*:    Email:     พิมพ์เลขที่เห็น*


Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ