[กลับหน้าหลัก]

Blog

  [ Blog ] 22 สิงหาคม 2553

วิธีเลือกอาหารสุนัข
วิธีเลือกอาหารสุนัข
หมวดหมู่:
Tag: -
ชอบ  (0) , View: 1,324, Comment: 0

วิธีเลือกอาหารสุนัข

            ปัจจุบันอาหารสุนัข หายหน้าหายตาไปหลายยี่ห้อ ที่อยู่ให้เห็นกันก็เป็นเจ้าเก่าที่เคยครองตลาดมาก่อน ส่วนเจ้าเฉพาะกิจก็เริ่มทยอยออกจากตลาดไปเช่นกัน  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือไม่  เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารสุนัขได้ถีบราคาไปกว่าครึ่ง ส่วนที่อยู่ได้นั้นก็คงเป็นเพราะยอมลดผลกำไรลงบ้าง เพราะในเชิงธุรกิจจำเป็นต้องรักษาตลาดและชื่อเสียงหน้าตาไว้ก่อน จนกว่าจะรักษาไว้ไม่ไหว แต่ก็เชื่อเถอะว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คงอีกนาน หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้

                การเลือกซื้อ อาหารสุนัข ปัจจุบันอาจจะยุ่งยากเล็กน้อย เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือตัวเลือกน้อยลง อาจทำให้ผู้ซื้อ ลังเลก็เป็นได้ เป็นที่รู้กันว่าอาหารสุนัข นั้นมีอยู่ในตลาดด้วยกันหลายระดับ ตั้งแต่ระดับมาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน และสูงสุด  เรื่องแปลกแต่จริงในวงการอาหารสุนัข ได้แก่ อาหารที่อยู่ระดับสูงกว่ามาตรฐาน และสูงสุดกลับเป็นอาหารสุนัขที่ขายดีที่สุด สำหรับระดับมาตรฐานกลับเป็นอาหารสุนัขที่มีผู้ซื้อน้อยกว่า อาจเป็นเพราะว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความพิเศษกว่าสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ  และผู้เลี้ยงก็มักจะเป็นผู้มีฐานะการเงินที่ดีนั่นเอง ดังจะสังเกตได้จากอุปกรณ์การเลี้ยงอื่น ๆ  ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่างก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกัน ไม่เฉพาะอาหารที่มีความจำเป็นสูงสุดเท่านั้น

                ความรู้เรื่องอาหารสุนัข เนื่องจากอาหารสุนัข นั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายในท้องตลาด ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสุนัขของตน ซึ่งมีวิธีเลือกง่าย ๆ โดยดูจากอายุของสุนัขเป็นหลัก ปกติการแบ่งวัยหรือช่วงอายุของสุนัขนั้นก็เพื่อให้ผู้เลี้ยงทราบว่าสุนัขของตนนั้นอยู่ในวัยใด ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดไว้ดังนี้

สุนัขอายุตั้งแต่แรกเกิด – ๑๒ เดือน ได้แก่ลูกสุนัข

สุนัขอายุตั้งแต่ ๑๒ เดือน – ๖ ปี เรียกว่าสุนัขโต

สุนัขอายุตั้งแต่ ๖ ปี ขึ้นไป เรียกว่าสุนัขสูงอายุหรือสุนัขแก่

                การกำหนดช่วงวัยหรืออายุของสุนัข ก็เพื่อให้ทราบและจะได้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากสุนัขในแต่ละช่วงวัย จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกที่ต่างกัน นอกจากนั้นความต้องการแร่ธาตุต่าง ๆ ในสุนัขแต่ละวัยก็ยังต่างกันอีกด้วย ผู้ผลิตอาหารจึงต้องผลิตอาหารตามแต่ละช่วงวัยของสุนัข เพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสุนัขนั่นเอง จึงเป็นที่มาของสูตรอาหารหลัก ๓ สูตร ได้แก่

สูตรลูกสุนัข เหมาะกับลูกสุนัขที่มีวัยตั้งแต่หย่านม ถึง ๑ปี

สูตรสุนัขโต  เหมาะกับสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๖ ปี

สูตรสุนัขสูงอายุ เหมาะกับสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป

                ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารให้สุนัขที่น่ารักของท่านจึงต้องคำนึงถึงเรื่องอายุสุนัขเป็นอันดับแรก

                นอกจากนี้ การเลือกซื้อ อาหารสุนัข ต้องคำนึงถึงสายพันธุ์ด้วย เพราะสุนัขมีทั้งพันธุ์เล็ก กลาง และใหญ่ ความต้องการสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายก็ต่างกัน การเลือกซื้ออาหารก็ย่อมต้องแตกต่างกันไป นอกจากจะดูที่อายุแล้ว ต้องดูที่สายพันธุ์ด้วย อย่างน้อยก็ให้ดูที่ขนาดเม็ดของอาหารก็พอได้ สุนัขพันธุ์เล็ก ซึ่งมีปากเล็ก ฟันซี่เล็กก็ต้องเหมาะกับอาหารเม็ดเล็ก ๆ ส่วนเจ้าตัวโต ๆ หรือสายพันธุ์ใหญ่ ๆ อาจไม่ต้องเลือกมากเพราะอาหารเม็ดเล็กมันก็กินได้ และอาหารเม็ดใหญ่มันก็ไม่ว่าอะไรเพราะปากมันก็ใหญ่ ฟันมันก็โตกินได้ไม่เลือก จะมีติดขัดบ้างก็ตอนที่มันยังเล็ก ๆ  ซึ่งต้องอาศัยอาหารสูตรลูกสุนัขที่คงต้องเป็นเม็ดเล็กอยู่บ้าง

                ลูกหมา ที่อายุยังอ่อนหรือพึ่งหย่านมใหม่ ๆ อาจจะยังไม่กล้ากินอาการเม็ดสักเท่าไร การให้อาหารเม็ดแก่ลูกสุนัขอายุประมาณนี้ อาจต้องยุ่งยากอยู่บ้าง อาจต้องนำอาหารมาแช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนแล้วตั้งไว้ให้เย็น หรือต้องบี้ให้เละแล้วให้ลูกหมาลองเลียกิน ซึ่งแรก ๆ อาจไม่ได้ผลเท่าไร ต้องพยายามต่อไปแล้วมันก็จะกินได้เอง จนผ่านไปประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ เมื่อมันมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องแช่ ไม่ต้องบี้ เอาให้กินได้เลย ท่านก็เพียงแต่นั่งฟังเสียงมันเคี้ยวอาหารดังกรอบ ๆ เท่านั้น แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

                ลูกสุนัข นั้นจะเจริญเติบโตด้วยอาหารเป็นหลัก อาหารที่ดีจะช่วยให้ ลูกสุนัข แข็งแรงและโตเร็ว การเจริญเติบโตต้องให้โตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานพันธุ์ การเจริญเติบโตหรือแคระแกร็นของลูกสุนัข หรือเติบโตไม่สมวัย ไม่สมสายพันธุ์นั้น อาจเนื่องมาจากการกินอาหารไม่ถูกต้องก็เป็นได้

                การให้อาหารผิดสูตรหรือให้อาหารไม่ตรงกับวัยของสุนัข ก็อาจทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างไม่สมบรูณ์ บางครั้งอาจทำให้สุนัขพันธุ์ใหญ่ซึ่งต้องมีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่เกิดความผิดปกติได้ สุนัขในแต่ละช่วงวัยจะมีการเจริญเติบโตที่ต่างกัน  ดังนั้นอาหารเท่านั้นที่จะทำให้การเจริญเติบโตเป็นได้อย่างธรรมชาติ

                อาหารสูตรลูกสุนัข อาจมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับ อาหารสุนัขโต ในปริมาณที่เท่ากัน เนื่องจาก อาหารสูตรลูกสุนัขจะมีแร่ธาตุ โปรเซ็นเซอร์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีราคาสูงกว่า  อาหารสูตรสุนัขโต จะมีส่วนผสมของโปรเซ็นเซอร์ที่น้อยกว่าจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกลง การนำอาหารผิดสูตรไปเลี้ยงสุนัข นอกจากจะทำให้สุนัขไม่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนแล้ว อาจทำให้ผู้เลี้ยงเสียเงินค่าอาหารอย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย และที่ร้ายกว่านั้น สุนัขที่ได้รับสารอาหารที่มากหรือน้อยไปกว่าที่ร่างกายต้องการ ก็อาจทำให้เกิดโทษได้อีกต่างหาก เช่นลูกสุนัขได้กินอาหารของสุนัขโต ซึ่งก็แน่นอนมันจะได้สารอาหารที่ไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ ทำให้ร่างกายแคระแกร็นได้ ส่วนสุนัขโตถ้าได้กินอาหารของลูกสุนัขซึ่งมีแร่ธาตุที่เกินความต้องการ เช่น โปรเซ็นเซอร์ ก็มักจะเกิดโทษทำให้ร่างกายของสุนัขนั้นอ้วนหรือมีน้ำหนักมากขึ้นจนทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้อีก

                ดังนั้นการให้อาหารที่เหมาะสมกับวัยและสายพันธุ์จึงเป็นการดีที่สุด อย่างน้อยก็ไม่เปลืองเงินในกระเป๋า และยังทำให้สุนัขมีสุขภาพที่สมบรูณ์ตามวัยอีกด้วย  ดังนั้นการเลี้ยงสุนัข ถ้าเลี้ยงเป็นก็ไม่ทำให้สิ้นเปลืองอะไรมากนนัก แถมท่านยังได้ความสุขในการเลี้ยงอีกด้วย แต่ถ้าท่านไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงที่ดีก็อาจทำให้สิ้นเปลือง หรือทำให้เกิดความเบื่อหน่ายก็ได้

ที่มา  :  Dogazine

วิธีเลือกอาหารสุนัข
วิธีเลือกอาหารสุนัข
Tag: -
ชอบ  (0) , View: 1,324, Comment: 0


Blog ถัดไป »« Blog ก่อนหน้า

กล่องแสดงความคิดเห็น กับกลุ่มเพื่อนที่รักสุนัขทุกท่าน ที่นี่ที่เดียว Dogilike.com

ผู้เยี่ยมชม < Login here! >
ชื่อ*:    Email:     พิมพ์เลขที่เห็น*


Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ