[กลับหน้าหลัก]

Blog

  [ Blog ] 2 กรกฏาคม 2555

To...My Little Angel :)
D A L E N D A
หมวดหมู่: ดาเลน
Tag: พันธุ์เจแปนนิส สปิตซ์
ชอบ  (1)
  • song@auy
  • ชอบสิ่งนี้
, View: 1,002, Comment: 0

Blog ของ

Dalen (ดาเลน)

มันเป็นการยากที่จะบอกกับทุกคนว่าในวันนี้ <strong>" ไม่มีหมาจอมส่องที่ชื่อดาเลนอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว "</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ยากที่จะบอก ..<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ยากที่จะยอมรับ ..<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ยากที่จะทำใจ ..<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
แต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมีความไม่เที่ยง<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ถึงแม้ในวันนี้ จะไม่มีดาเลนอยู่บนโลกใบนี้แล้ว<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>แต่สำหรับพื้นที่ในหัวใจของเรา ดาเลนจะยังคงอยู่ในนั้นตลอดไป :)</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="http://image.dogilike.com/1/4697/29758" /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="http://image.dogilike.com/1/4697/29763" /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="http://image.dogilike.com/1/4697/29759" /><br type="_moz" />
To...My Little Angel :)
D A L E N D A
Tag: พันธุ์เจแปนนิส สปิตซ์
ชอบ  (1)
  • song@auy
  • ชอบสิ่งนี้
, View: 1,002, Comment: 0

Blog ของ

Dalen (ดาเลน)« Blog ก่อนหน้า