[กลับหน้าหลัก]

Blog

  [ Blog ] 25 เมษายน 2564

ทําเว็บไซต์จําหน่ายอาหารสุนัข
โครงสร้างของเว็บไซต์ที่ดี ควรมีการใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตรกับคน
หมวดหมู่: เว็บไซต์
Tag: -
ชอบ  (0) , View: 102, Comment: 0

ทําเว็บไซต์อย่างไร?
ให้ตรงตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้


 

การออกแบบโครงร่างสำหรับทําเว็บไซต์ในส่วนของหน้าแรก

สาระสำคัญของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเว็บไซต์ คือการมีข้อความอธิบายถึงข้อมูล หรือข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมเว็บไซต์ได้รับรู้ รวมถึงรูปภาพที่จะสามารถใช้ในการประกอบคำอธิบายความได้เป็นอย่างดี การเว้นช่องว่างระหว่างความละเอียดของหน้าจอ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกแบบทําเว็บไซต์ให้เหมาะสม ด้วยการเว้นช่องว่างไว้ด้วยรองรับกับการใส่สีรูปภาพพื้นหลังที่สวยงาม
 

การออกแบบภาพพื้นหลังทําเว็บไซต์ให้สวยงาม

ในปัจจุบันมีการใช้พื้นหลังให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา หรือใช้รูปภาพที่ทำเว็บไซต์สวยงามยิ่งขึ้น อันเกิดจากหน้าจอที่มีความละเอียดมากขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะมีความละเอียดไม่เท่ากัน จึงต้องกำหนดให้เป็นกลางเพื่อผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าชมได้หน้าเว็บไซต์ไม่ล้นหน้าจอ ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดภาพพื้นหลังจะมี 2 ส่วนคือการออกแบบโดยเลือกพื้นหลังโดยใช้สี และการออกแบบพื้นหลังโดยใช้รูปภาพ
 

การออกแบบส่วนท้ายของเว็บไซต์ทําให้น่าสนใจ หรือ Footer

การออกแบบส่วนท้ายของเว็บไซต์ ต่อจากส่วนบน Header, ส่วนรายละเอียด Content และส่วนท้ายคือ Footer พร้อมทั้งอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นได้อีกด้วย ในการใช้ข้อความในเว็บไซต์นั้น จะต้องมีการกำหนดรูปแบบของ css  ซึ่งสามารถกำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งได้ก็ได้  และลักษณะของตัวอักษรได้ หรือจะใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรทั้งหน้าเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน ส่วนการใช้รูปภาพที่ได้ปรับแต่งให้พอดี จะทำให้ง่าย และสะดวกในการทำเว็บไซต์มากกว่า

 

ทําระบบนำทางภายในเว็บไซต์

ระบบนำทางของเว็บไซต์ จะเป็นการทำให้ผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยอาจจะทำในรูปแบบของเมนู ซึ่งเมนูก็จะมีหลายรูปแบบโดย ไม่ว่าจะเป็นข้อความปกติ  ส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interface  จะเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบ เพื่อรองรับการนำข้อมูล หรือคำสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกับผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นด้วย
 

การทําเว็บไซต์ให้มีระบบนำทางที่ดีมีดังนี้

 1. อยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย เช่น ส่วนบน หรือด้านซ้ายของเว็บเพจ
 2. เข้าใจง่าย หรือมีข้อความกำกับชัดเจน ผู้ชมเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษา
 3. มีความสม่ำเสมอ วางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของทุกหน้าเว็บเพจ และใช้รูปแบบสีสันเหมือนกัน พยายามทําเว็บไซต์ให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้นเคย
 4. บอกผู้ใช้ว่ากำลังอยู่ในตำแหน่งใดของเว็บไซต์
 5. มีการตอบสนองเมื่อใช้งาน เช่น เปลี่ยนสีเมื่อผู้ชมชี้เมาส์ หรือคลิก
 6. จำนวนรายการพอเหมาะไม่มากเกินไป
 7. มีหลากหลายทางเลือกให้ใช้ เช่น เมนูกราฟิก เมนูข้อความ ช่องค้นหาข้อมูล เมนู Drop Down และแผนผังเว็บไซต์
 8. ทําเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เพราะในกรณีที่หลงทางผู้ใช้จะไม่รู้ว่าอยู่ที่หน้าใด ตำแหน่งที่ใดของเว็บไซต์

ทําเว็บไซต์ให้มีส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interface ที่ดี

ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ กับระบบที่รองรับการนำข้อมูล หรือคำสั่งเข้าสู่ระบบ ตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ ซึ่งการออกแบบทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่ จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบของเมนูคำสั่ง เป็นการโต้ตอบกับระบบด้วยการแสดงเมนูคำสั่ง โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องป้อนคำถามเอง ดังนั้นจึงได้รับความนิยมในด้านของความง่ายในการใช้งาน และการทำความเข้าใจ   ซึ่งเป็นมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างที่ใช้กันเป็นปกติในบริษัทรับทําเว็บไซต์อยู่ โดยรูปแบบของส่วนติดต่อผู้ใช้มีหลักการออกแบบดังนี้
 1. การทําเว็บไซต์ออกแบบ Interface เป็นส่วนสำคัญในการช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ ถ้าออกแบบดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ลักษณะการออกแบบ User Interface ที่ดี ไม่ใช่มีแต่เพียงรูปภาพ และสีสันที่สวยงามเท่านั้น แต่จะต้องใช้งานง่ายด้วย จึงต้องศึกษากลุ่มผู้ใช้งานโดยใช้ว่าเป็นอย่างไร จะออกแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสม
 2. เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ควรจำแนกลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ให้ชัดเจน โดยแยกกลุ่มเป้าหมายจากภาษา และคำพูดที่ต้องใช้ เนื้อหาที่ต้องใช้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ทําเว็บไซต์ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ อาจสังเกตโดยใช้วิธีสำรวจความต้องการ วิเคราะห์สาเหตุว่าการที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์หนึ่งเป็นจำนวนมากเพราะเหตุใด และนำมาปรับปรุง หรือออกแบบทำเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการ และความสะดวกของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
 4. รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น ต้องการความรวดเร็วต้องเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเป็นประจำ ข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ตอบสนองความต้องการได้ทันที
 5. การทําเว็บไซต์ออกแบบส่วนของติดต่อผู้ใช้ ดังกล่าวจะช่วยให้การออกแบบและพัฒนาทําเว็บไซต์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และอย่างดี
อ้างอิงภาพประกอบจาก WebsiteBigbang
ทําเว็บไซต์จําหน่ายอาหารสุนัข
โครงสร้างของเว็บไซต์ที่ดี ควรมีการใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตรกับคน
Tag: -
ชอบ  (0) , View: 102, Comment: 0


Blog ถัดไป »

กล่องแสดงความคิดเห็น กับกลุ่มเพื่อนที่รักสุนัขทุกท่าน ที่นี่ที่เดียว Dogilike.com

ผู้เยี่ยมชม < Login here! >
ชื่อ*:    Email:     พิมพ์เลขที่เห็น*


Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ