[กลับหน้าหลัก]

Blog

  [ Blog ] 24 มิถุนายน 2564

โลโก้
ออกแบบโลโก้ | LogoBigbang
หมวดหมู่:
Tag: -
ชอบ  (0) , View: 78, Comment: 0

ออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้ร้านขายอาหารสัตว์ ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทีมงาน LogoBigbang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าพบทีมนักออกแบบโลโก้ เพื่ออธิบายรายละเอียดสั่งทําโลโก้ได้ที่ออฟฟิศของเรา โลโก้เป็นภาพที่มีชื่อบริษัทอยู่ด้วย เป็นสัญลักษณ์หรือมิเช่นนั้นก็ประกอบขึ้นด้วยทุกองค์ประกอบที่กล่าวมารวมกัน
ทีมงาน LogoBigbang ทํางานร่วมกันเป็นระบบขั้นตอนชัดเจน ประชุมคุยรายละเอียดโลโก้ภายในทีมงานกันเอง เพื่อแยกสไตล์โลโก้ที่ได้รับจากลูกค้า แบ่งงานตามความถนัดของนักออกแบบโลโก้แต่ละคน ทําให้ลูกค้าได้รับโลโก้ที่ตรงสไตล์ มีความหลากหลายไม่ซ้ำ และมีความเป็นมืออาชีพสูง จากประสบการ์ณทําโลโก้มากกว่า 1,000 แบรนด์ ตลอดระยะเวลา 9 ปี

มีแพ็คเกจออกแบบโลโก้ในราคาที่เหมาะสมกับคุณ ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการออกแบบโลโก้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีหลายแพ็คเกจให้เลือกใช้บริการ อธิบายความต้องการ กับนักออกแบบโลโก้ได้โดยตรง จ้างบริษัทออกแบบโลโก้โดยเฉพาะ สามารถสั่งทําโลโก้กับทีมงาน LogoBigbang ได้ง่ายเพียงโทรแจ้งรายละเอียด แล้วให้ทีมงานจดบันทึกรายละเอียดความต้องการไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ส่งข้อมูล

ให้งานออกแบบโลโก้ของคุณโดดเด่น ระดับโลก ไม่เหมือนใคร กับมืออาชีพออกแบบโลโก้ระดับประเทศ ออกแบบโลโก้ง่ายๆ กับ LogoBigbang ที่ช่วยให้คุณออกแบบโลโก้สินค้า โลโก้แบรนด์ของคุณเอง​ได้อย่างไม่ซ้ำใคร และมีความหมายดีดีตามสไตล์ของคุณได้อย่างมืออาชีพ

  • ส่งงานตรงเวลา ระบุวันชัดเจน
  • ใช้เวลาแก้ไขโลโก้ไม่เกิน 2 วันทําการ
  • เข้าพบทีมงานได้ที่บริษัทฯ
  • โทรคุยกับนักออกแบบได้โดยตรง
  • มีใบเสร็จใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้
  • มีนักออกแบบโลโก้หลายคน
  • ประชุมงานเพื่อหาแนวทางออกแบบ
  • ความเข้าใจในเรื่องสี และสัญลักษณ์

การหาข้อสรุปในการออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์

บางท่านที่ได้ให้เวลากับการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพอสมควร ก็ถึงเวลาที่นักออกแบบจะต้องตัดสินใจว่ารูปแบบใด จะเหมาะสมสำหรับองค์กรมากที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ บางครั้งอาจพบว่าเราตัดสินใจไม่ได้ว่า แบบใดจะเป็นแบบที่เหมาะสม ควรทดลองตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ ในการใช้งานต่างๆ ด้วยการร่างภาพที่เรียกว่าการ สเก็ตต้นแบบ เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานสัญลักษณ์นั้น กับสิ่งพิมพ์ธุรกิจ หรือ สื่ออื่นๆ

แล้วก็ถึงเวลาจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกแบบใด เพื่อนำเสนอลูกค้าจำนวนกี่แบบ บางคนจะไม่นิยมการเสนอแบบร่างในขั้นตอนนี้ แต่จะเลือกแบบ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย เพียงครั้งเดียว ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ถ้ามีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ กันคนละอย่าง การเสนอแบบร่างให้ลูกค้าช่วยพิจารณา จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน เนื่องจากทำให้เราได้ทราบถึงแนวทางที่เขาจะเลือกตั้งแต่ต้น โดยไม่เสียเวลากับแนวทางอื่นที่ลูกค้าไม่ต้องการ แต่การเสนอแบบร่างก็มีข้อเสียเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าอาจเลือกแบบที่นักออกแบบไม่ประสงค์ หรือไม่ตรงใจกับนักออกแบบโลโก้ก็ได้

ตรวจสอบหาแนวทางเลือกโลโก้ที่ชอบที่สุดเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหลักของการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักออกแบบได้ออกแบบโลโก้ขององค์กรเสร็จแล้ว ไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องมีวิธีการตรวจสอบโลโก้ ขององค์กรก่อนนำออกใช้จริงหรือไม่ ลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดเล็กส่วนมาก มักไม่ขอให้ทำการตรวจสอบแบบสัญลักษณ์กับผู้บริโภคก่อนนำออกใช้งานจริง เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง อย่างไรก็ดีการตรวจสอบแบบจะใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือนักออกแบบ อาจตรวจสอบเองอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการถามบุคคลรอบข้าง เพื่อทราบถึงความรู้สึกที่มีต่อสัญลักษณ์โลโก้นั้น โลโก้ไม่สามารถสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจ ตามที่นักออกแบบโลโก้ต้องการได้ สัญลักษณ์โลโก้นั้นควรได้รับการปรับปรุง ก่อนที่จะส่งให้กับเจ้าของแบรนด์

โดยสรุปได้ว่าการตรวจสอบแบบ เป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ ในการที่จะได้รับการตรวจสอบแบบของตน ก่อนที่จะนำไปใช้ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบได้เข้าใจสภาพความเป็นจริง และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ในขณะเดียวกันนักออกแบบโลโก้ต้องใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้นๆ

ขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้อง ตามกฎระเบียบของการออกแบบสัญลักษณ์โลโก้

สัญลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่อาจถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายให้แก่องค์กร นักออกแบบโลโก้จึงควรมีความรอบรู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าแบบใด สามารถขอจดทะเบียนการค้าได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบก่อนนำเสนอลูกค้า ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย มีข้อกำหนดสำคัญที่พอสรุปได้ดังนี้

การออกแบบ Logo นั้นมีความยากในการออกแบบมากกว่ากราฟิกประเภทอื่น ให้เราได้ช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต โดยเราจะช่วยในส่วน งานออกแบบ เพราะต้องคำนึง​ถึง สี รูปร่าง และความหมายที่แฝงมากับ Logo อีกด้วย ออกแบบโลโก้ต่างกับการออกแบบกราฟฟิกทั่วๆ ไป ตรงที่ Logo จะต้องนำไปใช้กับ​แบรนด์ กับสินค้าของลูกค้า  ถ้าคุณต้องการโลโก้ที่ผ่านกระบวนการคิด จินตนาการ และสร้างสรรค์ และมีหนึ่งเดียวในโลก บริการ รับออกแบบโลโก้ คือคำตอบที่คุณตามหาอยู่หลักการออกแบบโลโก้ต่างกับการออกแบบกราฟฟิกทั่ว ๆ ไป ตรงที่ Logo จะต้องนำไปใช้กับ​แบรนด์ของลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงต้องคำนึงธุรกิจว่าจะลงสื่อไหนบ้าง การออกแบบโลโก้นั้นถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งโจทย์ที่ยากสำหรับนักออกแบบ
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
โลโก้
ออกแบบโลโก้ | LogoBigbang
Tag: -
ชอบ  (0) , View: 78, Comment: 0


« Blog ก่อนหน้า

Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ