My Profile

รูปของ ลูกชิ้น (หมาซกมก)
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • นามแฝง: ลูกชิ้น (หมาซกมก)
  • เพศ: ชาย
  • ปีเกิด: 31 กรกฏาคม 2551
 

  • เล่าเรื่องตัวเอง:
  • สิ่งที่ชอบ:
  • สิ่งที่ไม่ชอบ:
 

My Dog


<< กลับหน้าหลัก Family