What's up

English Bulldog ในปัจจุบัน เป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นโดยเพาะพันธุ์โดยมนุษย์ เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ทางด้านกายวิภาค/สุขภาพทำให้ หมาพันธุ์นี้จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์มากที่สุด แต่การพึ่งพานั้นสร้างสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา อิงลิช บูลด็อกจะรักเจ้าของ (คน) มากกว่าบรรดาหมาด้วยกันเอง บูลด็อกอาจจะดื้อ และบางคนบอกว่าไอคิวต่ำ (เป็นอันดับที่ 90) แต่ความสามารถที่แสนจะวิเศษของเขาคือ ความไวต่อการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ เขาจะรู้ว่าตอนไหน เราโกรธ ดีใจ เสียใจ มีความสุข และจะปรับตัวให้เข้ากับอารมณ์ของเรา เหมือนกับเราสามารถส่งผ่านความรูสึกความคิดข้ามเผ่าพันธุ์ให้กันได้ โดยที่ปราศจากภาษา คำพูดใดๆ แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรัก อิงลิช บูลด็อก หมดหัวใจ
New Update


   โพสต์ก่อนหน้า


   เพื่อนทั้งหมด20 คน


   ดูเพื่อนทั้งหมด


   Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ