My Profile

รูปของ ปัณฑิตา กับ หมาดุ๊กดิ๊ก
  • จังหวัด: อุตรดิตถ์
  • นามแฝง: ปัณฑิตา กับ หมาดุ๊กดิ๊ก
  • เพศ: หญิง
  • ปีเกิด: 12 ตุลาคม 2542
 

  • เล่าเรื่องตัวเอง:
  • สิ่งที่ชอบ:
  • สิ่งที่ไม่ชอบ:
 

My Dog


<< กลับหน้าหลัก Family