My Profile

รูปของ Polar the Dog
 • จังหวัด: เชียงใหม่
 • นามแฝง: Polar the Dog
 • เพศ: ชาย
 • ปีเกิด: 21 มีนาคม 2520
 

 • เล่าเรื่องตัวเอง:
  -
 • สิ่งที่ชอบ:
  -
 • สิ่งที่ไม่ชอบ:
  -
 

My Dog

 • PolarPolar

<< กลับหน้าหลัก Family