[กลับหน้าหลัก]

Blog

  [ Blog ] 10 ตุลาคม 2556

ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก
และเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย ในชีวิตของน้องหมา เดี๋ยวนี้บริษัทประกันต่างๆ ก็ได้จัดให้ มีแพ็คเกจประกันชีวิตสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ
หมวดหมู่:
Tag: พันธุ์พุดเดิ้ล
ชอบ  (2)
  • Noomiiew
  • poplovetam
  • ชอบสิ่งนี้
, View: 890, Comment: 0

                สำหรับคนรักน้องหมาแล้ว การเลี้ยงน้องหมาสักตัวอาจไม่ได้มี

ความหมายแค่คำว่า "สัตว์เลี้ยง" ... เพราะในปัจจุบันเหล่าคนรักน้องหมาได้

เลื่อนขั้นให้พวกเขา  โดยยกระดับจากสัตว์เลี้ยงประจำบ้านกลายมาเป็นหนึ่ง

ในสมาชิกของครอบครัว จากที่เคยมีหน้าทึ่แค่คอยเห่าคอยเฝ้าบ้าน ตอนนี้

เหล่าน้องหมาก็ได้กลายมาเป็น "ลูกรัก" ที่ทุกคนในบ้านต้องคอยประคบประ

หงมดูแลกัน  โดย เฉพาะในยามที่ลูกรักเกิดการเจ็บป่วย บรรดาเจ้าของน้อง

หมาก็ยินยอมพร้อมที่จะทุ่มไม่อั้นเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ของน้องหมาสุด

ที่รักให้หายดี ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของน้องหมานั้น เมื่อ

ลองมาคิดเป็นตัวเลขคร่าวๆ แล้ว พบว่าในแต่ละเดือนคนรักน้องหมามีค่าใช้

จ่ายในส่วนนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยที เดียว

 

             ... และเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัย ในชีวิตของน้องหมา เดี๋ยวนี้บริษัทประกันต่างๆ ก็ได้จัดให้

มีแพ็คเกจประกันชีวิตสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหน

ได้รับอุบัติเหตุอะไร เดี๋ยวนี้เขาก็มีประกันชีวิตเอาไว้รองรับ ส่วนรายละเอียดจะ

เป็นยังไงนั้น วันนี้มีข้อมูลมาฝากค่ะ


1. มิตรแท้ประกันภัย               กรมธรรม์ประกันภัยสุนัข เลี้ยงน้องหมาอย่างมั่นใจสบาย 3 ต่อ เป็น

กรมธรรม์ที่จะดูแลน้องหมาในเรื่องของ

1.อุบัติเหตุ

2.ค่ารักษาพยาบาล

3.ความรับผิดชอบร่างกายทรัพย์ผู้อื่น โดยจะชำระเบี้ยประกันเพียง

   ปีละ 1,000 บาท เท่านั้นค่ะ

                เพื่อนๆ สามารถทำประกันภัยให้สุนัขทุกสายพันธุ์ได้ตั้งแต่สุนัขมีอายุ 3

เดือนถึง 7 ปี โดยก่อนการทำประกันจะต้องพาสุนัขไปตรวจสุขภาพและฝังไมโครชิพ

ในตัวสุนัขให้ เรียบร้อยค่ะ


ความคุ้มครองของกรมธรรม์

1. การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ) "อุบัติ

เหตุ" หมายถึง  เหตตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกตัวสุนัขและทำ

ให้เกิดผล ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

 

"ยานพาหนะ" หมายถึง  านพาหนะทางบกทุกชนิดที่เดินด้วยเครื่องยนต์และใช้

สำหรับเดินบนถนนสาธารณะ

 

2.     การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค

 

"การเจ็บป่วย" หมายถึง  อาการผิดปกติ  การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิด

ขึ้นกับสุนัข

 

1)    ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ 1

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข โดยโรงพยาบาล

สัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์

 

2) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

              สำหรับ การบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียขีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์
สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของสุนัขซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดตาม
กฎหมายในฐานะ เจ้าของสุนัข หรือผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ดูแล
รักษาสุนัขแทนเจ้าของ


ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์
 

1)    การฆ่าสุนัขโดยเจตนา

 

2) การตายของสุนัขอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
- การขนส่งทางทะเล เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง
- การผ่าตัด การฉีดวัคซีน การปลูกฝี เว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัติ

  เหตุ  หรือการเจ็บป่วย
- ยาพิษ ยาโดป ยากระตุ้น
- การบาดเจ็บหรือตายที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งหรือเจตนากระทำของ
บุคคล
  ในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
- โรคระบาดของสุนัข (หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้เป็นโรคระ
บาดใน
ขณะนั้น)
- สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ กบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน
ประชาชน
   ก่อความ   วุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิว
เคลียร์ หรือ
   จากกาก   นิวเคลียร์

               ใคร ที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเบี้ยประกันภัย
(เต็มปี)
และเงื่อนไขรวมไปถึงเอกสารประกอบการรับประกันภัยได้ที่
http://www.mittare.com/ ค่ะ


2. เมืองไทยประกันภัย


               ประกัน สุนัข - แมว ตอบสนองความต้องการคนรักสัตว์ ที่ให้
ความคุ้มครอง
การเสียชีวิต เจ็บป่วย รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล ความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอก


             สำหรับ สุนัข - แมว ที่จะสามารถทำประกันได้ต้องมีอายุ 3 เดือน
-
7 ปี และ
ต้องเลี้ยงอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น และต้องได้รับการฉีด
วัคซีนครบตามประ
เภทโรคและกำหนดเวลา ทั้งนี้ประกันดังกล่าวจะรับประกัน
ทั้งสุนัข - แมว ทั้งฝังไมโครชิพ
และแบบที่ไม่ฝังไมโครชิพ ซึ่งแบบที่ไม่ฝังจะมี
เบี้ยประกันภัยสูงกว่า
5-10 เปอร์เซนต์ ส่วน
เบี้ยประกันภัยโดยรวมจะอยู่ระ
หว่าง
2,700 – 7,300 บาท ค่ะ


ความคุ้มครองของกรมธรรม์

1) เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย  

2) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย  

3) ความผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง  

4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย  

5) ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

6) บริการให้คำแนะนำและข้อมูลด้านสัตว์เลี้ยง

7) ค่าฝังไมโครชิพกรณีเลือกประกันภัยแบบสัตว์เลี้ยงมีไมโครชิพ

              เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจกรมธรรม์นี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อยกเว้น

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่

http://www.muangthaiinsurance.com/ ค่ะ       สำหรับ ในปัจจุบันบริษัทผู้ประกอบการประกันภัยสัตว์เลี้ยงในเมือง

ไทยก็จะมี อยู่ 2 รายใหญ่ๆ ตามรายละเอียดที่ได้พูดถึงข้างบนนั่นล่ะค่ะ

 
เมื่อ ดูจากความคุ้มครองต่างๆ ที่บริษัทประกันแล้วก็จะพบว่าการทำ    
ประ
กันชีวิตให้น้องหมาของเรานั้นจะมีผลดี ในเรื่องของการช่วยผ่อนภาระ
ในเรื่องค่า
ใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของน้องหมา และเป็นผลดีในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพ
ของน้องหมาซึ่งจะมีความเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากจะต้อง
มีการเก็บประวัติและ
ตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการได้รับเงิน
ชดเชยหากเกิดอุบัติเหตุ
หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ เพราะในปัจจุบันใครที่
เลี้ยงน้องหมาก็คงจะทราบ
ดีว่า ค่ารักษาพยาบาลของเขานั้นมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้
เคียงกับของคนมากๆ ดังนั้น
การทำประกันชีวิตให้กับน้องหมาจึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่น่าสนใจ มากๆ
  สำหรับ
คนรักน้องหมาค่ะ

                และ นอกจากนี้การทำประกันชีวิตให้น้องหมาในกรณีที่กรมธรรม์มี

ความคุ้มครองไปถึง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้น ก็จะช่วยลดปัญหาข้อพิ
พาทที่เกิดระหว่างผู้เลี้ยงสุนัขและคู่กรณีได้ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้
เลี้ยงสุนัขรายหนึ่ง โดยสุนัขของเขาไปกัดกระเป๋าหลุยส์ วิตตองของเพื่อนขาด
ทางบริษัทประกันก็จ่ายค่าเสียหายตามทุนประกัน


              น่า สนใจทีเดียวนะคะสำหรับประกันชีวิตสำหรับน้องหมา ยังไงเพื่อนๆ ก็
ลองหาเวลาวางไปศึกษารายละเอียดของการทำประกันประเภทนี้ดูนะคะ เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนรักน้องหมาที่อยากให้น้อง หมาของตัวเองมีคุณ
ภาพ
ชีวิตที่ดี โดยผู้เลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนเกินไปค่ะ
 


ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก
และเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย ในชีวิตของน้องหมา เดี๋ยวนี้บริษัทประกันต่างๆ ก็ได้จัดให้ มีแพ็คเกจประกันชีวิตสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ
Tag: พันธุ์พุดเดิ้ล
ชอบ  (2)
  • Noomiiew
  • poplovetam
  • ชอบสิ่งนี้
, View: 890, Comment: 0Blog ถัดไป »« Blog ก่อนหน้า

กล่องแสดงความคิดเห็น กับกลุ่มเพื่อนที่รักสุนัขทุกท่าน ที่นี่ที่เดียว Dogilike.com

ผู้เยี่ยมชม < Login here! >
ชื่อ*:    Email:     พิมพ์เลขที่เห็น*