My Profile

รูปของ sun pinscher
  • จังหวัด: นครราชสีมา
  • นามแฝง: sun pinscher
  • เพศ: ชาย
  • ปีเกิด: 25 กรกฏาคม 2541
 

  • เล่าเรื่องตัวเอง:
    ...
  • สิ่งที่ชอบ:
  • สิ่งที่ไม่ชอบ:
 

My Dog

  • ................

<< กลับหน้าหลัก Family