My Profile

รูปของ showryu
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
 • นามแฝง: showryu
 • เพศ: ชาย
 • ปีเกิด: 13 กันยายน 2523
 

 • เล่าเรื่องตัวเอง:
 • สิ่งที่ชอบ:
  -
 • สิ่งที่ไม่ชอบ:
  -
 

My Dog

 • โชกุนโชกุน

<< กลับหน้าหลัก Family