Blog


1

  1. [Blog] 19 ธันวาคม 2561

    ตามคนคุณแนน(มีภาพ) ให้หมาไปเลี้ยงละไม่ติดต่อตามสัญญา

    ตามหาคนในภาพค่ะ เคยได้รับน้องหมาชิวาว่า จากเราไป แล้วตกลงไว้ว่าเอาไปเลี้ยงละเราจะส่งรูปอัพเดทกัน เป็นห่วงน้องมาก ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายต่อหรือยังไง ฝากด้วยนะคะ ใครรู้จักหรือพบเห็นแจ้งที่เรา 098-2798973 ค่ะ
    ชอบ  (0) , View: 256, Post: 0

1