What's up

ถ้าเลี้ยงคอลลี่ คุณจะพบว่า
 คอลลี่ ไม่เป็นฮีทสโตรค เพราะมานนอนห้องแอร์
 คอลลี่ กินไม่จุ แต่มานกินของแพง
 คอลลี่ เป็นที่รักของร้านอาบน้ำ เพราะเผลอไม่ได้15นาทีก้อเน่าได้ค๊าบ
กว่าคุณจะรู้ว่า คอลลี่ของคุณนิสัยไม่เหมือนราสซี่ในหนัง ตัวนางก้อเท่าเอวคุณแระจ้า 555


New Update


      โพสต์ก่อนหน้า


      เพื่อนทั้งหมด1 คน


      ดูเพื่อนทั้งหมด