My Profile

รูปของ TMkennel Love
 • จังหวัด: เชียงใหม่
 • นามแฝง: TMkennel Love
 • เพศ: หญิง
 • ปีเกิด: -
 

 • เล่าเรื่องตัวเอง:
  เลี้ยงหมาเป็นชีวิตจำหน่ายเพาะพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ว่างก็สวยๆฟิต ฟิต Husky Puppy's for sale.
 • สิ่งที่ชอบ:
  เลี้ยงหมา ออกกำลังกาย กินของอร่อย
 • สิ่งที่ไม่ชอบ:
  พวกต่อแหล ไม่มีสัจจะ
 

My Dog


<< กลับหน้าหลัก Family