My Profile

รูปของ วีต้า
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • นามแฝง: วีต้า
  • เพศ: หญิง
  • ปีเกิด: 8 เมษายน 2531
 

  • เล่าเรื่องตัวเอง:
  • สิ่งที่ชอบ:
  • สิ่งที่ไม่ชอบ:
 

My Dog

  •  notmind notmind

<< กลับหน้าหลัก Family