ลูกโซ่

[ มีคนเข้าชม : 1447 ]
ชอบ  (0)


  • ชื่อ: ลูกโซ่
  • เพศ: ผู้
  • อายุ: 23 ปี
  • พันธุ์: ปักกิ่ง
นิสัย:
หยิ่ง ,ขี้เบื่อ ,ขี้กลัว ,แสนรู้ ,จอมเขมือบ ,คุณชาย ,ฉลาดเป็นกรด ,ดื้อ ,เจ้าเล่ห์

ชอบ:
ลู ก โ ซ๋ คั บ ผ ม อ า ยุ 1 0 ปี คั บ แ ต่ ผ ม ยั ง ห ล่ อ อ ย่ ส า ว ๆ ติ ด ต รึ ม ไ ม่ ไ ด้ โ ม้
ไม่ชอบ:
ช อ บ ไ ป เ ที่ ย ว ช า ย เ ล ช อ บ เ ล่ น ปู ล ม บ่ อ ย ค รั้ ง ที่ โ ด น ปู ห นี บ ห มู ก ช อ บ กิ น ตั บ ไ ก่ สิ่ ง ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด้ คื อ ฝ อ ย ท อ ง
เล่าเรื่อง:
ไ ม่ ช อ บ ใ ห้ ค น อุ้ ม ไ ม่ ช อ บ ใ ห้ ใ ค ร แ อ บ ดู ตู ด ไ ม่ ช อ บ เ สี ย ง ดั ง ม า ก ๆ ๆ ๆ ๆ คั บ ก ลั ว ค ว า ม มึ ด ม า ก ๆ ๆ ๆ ๆ คั บ


ยังไม่มี Entry ของน้อง ลูกโซ่


<< ดู Profile ของเจ้าของ << กลับหน้าหลัก Family
 

Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ